SHA Skills

Skills räknar vi in som den absolut viktigaste och mest grundläggande kunskapen för en hockeyspelare – Både för den enskilde spelaren och för laget.

Många av våra spelare ligger långt fram i sin utveckling och är mestadels matchavgörande i matcher som spelas i zoner. Men när man kliver upp på helplan upplever många föräldrar att deras barn inte längre håller samma nivå. 9 gånger av 10 beror detta på att skillskunskaperna brister. En dålig passning på en meters håll märks inte, men ska man passa rakt över isen, i full fart så blir det genast mycket svårare att både passa och att ta emot bara för att nämna ett exempel.

Därför anser vi att skillsträning och helplansträning går hand i hand och vi ämnar genomföra detta med samma ambition och motivation som vi genomför helplansträningen.

Ju tidigare desto bättre

Hjärnan hos barn i 10-årsåldern är särskild mottaglig för inlärning och utveckling och har en förmåga att snabbt absorbera nya färdigheter. Detta är därför en idealisk period att träna så mycket skills som det bara går.

Bättre prestation på isen

Genom att förbättra grundläggande färdigheter som skridskoåkning, puckhantering, passning och skott kan en spelare bli mer effektiv och pålitlig under matchsituationer. Detta innebär färre misstag och har en positiv inverkan på lagets gemensamma prestation.

Ökat självförtroende

När en spelare lyckas med ett moment så ökar självförtroendet. En självsäker spelare har oftast bättre förmåga att fatta snabba beslut och utföra tekniska moment under press, något som är avgörande i matchspel och är egentligen det som skiljer en AAA från en AA spelare. Ett starkt självförtroende sträcker sig dessutom bortom isen och påverkar andra delar av livet på ett positivt sätt.

En stark grund att stå på är fundamental för barnets framtida utveckling som hockeyspelare.

Great players aren't born - they are built.
They grind. They push.
they will do what others won't
so they can do what others can't

Anpassning till olika spelstilar

Hockeyspel varierar och kräver olika färdigheter beroende på spelets intensitet, motståndare och matchsituation. Genom skillsträning kan man skaffa sig nya färdigheter, finslipa på befintliga och nöta tills dess att de sitter i ryggmärgen. Men den typen av träning i bagaget så kommer man snabbt kunna anpassa sig efter olika situationer, öka kreativiteten och bli en totalt sätt, en bättre spelare, en dag i taget.

Personlig utveckling

Utöver prestation på isen kan träning av hockeyskills bidra till spelarens personliga utveckling också. Egenskaper som tålamod, disciplin och målinriktning kan lätt förknippas med utmanande och regelbunden skillsträning