Värdegrund

REGLER OCH RIKTLINJER​

Mobbning accepteras ej. Om mobbning förekommer och fortskrider efter en varning så kan man mista sin rätt att fortsätta sitt deltagande.

Att alltid agera sportsligt och försöka vara en god förebild för lagkompisar och motståndarna är utgångspunkten.

Vi visar respekt för andra vuxna och barn och pratar alltid med en vuxen om någon upplever en obehaglig situation.

Att använda sig av fula och nedtryckande ord tolereras ej och kan medföra uteslutning om det inte upphör.

Barnen ska alltid lyssna på vad tränaren och coachen säger, direktiv från coachen ska gå före föräldrarnas egna instruktioner. Vid matchtillfällen och på cup får inga föräldrar vistas i omklädningsrummen eller vistas i spelarbåsen inför eller under en match.

Föräldrar på läktaren ska uppträda respektfullt och artigt mot alla närvarande.

All form av ryktesspridning, negativa kommentarer om föräldrar/barn eller på annat sätt nedlåtande uttryck kommer leda till vistelseförbud i ishallarna vid våra aktiviteter. Respekteras inte detta heller så kommer tillhörande spelare att uteslutas efter en varning.

Detta är en utbildning där fokus ligger på spelarnas utveckling. Att vinna cuper och matcher kommer alltid vara sekundärt. Framgång mäts via den egna utvecklingen för varje enskild spelare.

Slutligen gör vi detta för våra barn och inte för oss själva. Om vi märker att någon spelare saknar glädje eller motivation som en effekt av osund press från föräldrar så kommer det leda till en uteslutning efter ett samtal med berörda föräldrar.

Vi ber alla respektera vår beslut gällande gruppindelningar och laguttagningar. Vi har själva inget intresse eller vinning av att besluta det ena eller det andra. Vi ser objektivt på spelarna och gör bedömningar därefter.

”Gold medals aren’t really made of gold. They’re made of sweat, determination and hard-to-find alloys that have guts.”

KRAV VID våra aktiviteter

Spelaren ska alltid ge 100% på isen.

Coachen har rätt att bänka en spelare som är trött, hängig, hungrig eller spelar omotiverat. En spelare kommer aldrig bänkas på grund av spelnivå eller misstag som görs.

Spelaren ska vara villig och mottaglig till  instruktioner från coachen. Lyssnar man inte så har ledarna rätt att låta spelaren vila några byten för att på så sätt påpeka allvaret av att lyssna.

Omklädningsrum, uppvärmning och samlingar är en plats för fokus, ishockey eller vila. Lek, bus och skoj kan man ägna sig åt efteråt.

Gnäll i båset som sänker moralen och påverkar övriga spelare negativt kan medföra att spelaren skickas ut från båset. Vi ska stötta och stå upp för varandra och alla alla ska få spela på sin egen nivå. Ingen ska vara rädd för att göra misstag.