Rutiner för anmälningar

För varje aktivitet skickar vi ut en kallelse till berörda spelare. Dessa väljer sedan ifall de vill tacka ja eller nej.

Tackar man nej så ser vi detta och räknar bort personen från aktiviteten. Tackar man ja så kan man antigen erbjudas en plats eller hamna på reservlistan.

Vid fall där någon erbjuds en plats är det viktigt att betalning sker senast 1 vecka innan aktiviteten börjar. Detta kan göras via hemsidan. Vi stämmer av en vecka innan och om betalning ej har gjorts så erbjuds platsen till nästa person på tur.

För camper och större aktiviteter gäller omgående betalning om inte annat är överenkommet. Platsen är säkrad först när betalning har inkommit.

Statusen för kallelsen gäller och är den vi utgår ifrån. Den går alltid att ändra i efterhand om inte annat anges.

Vi tar ut grupper, lag och planerar träningar utifrån de som har tackat ja. Därför är det viktigt  att man håller sina svar uppdaterade.

Sammanfattning:

  • Kallelsen kommer.
  • Man tackar ja/nej.
  • Vid ja, kolla om plats erbjuds eller om man hamnat som reserv.
  • Vid erbjuden plats – Betala senast en vecka innan aktiviteten startar via websidan.
  • För läger och större aktiviteter gäller omgående betalning.
 
Vi skickar alltid ut en faktura till samtliga, denna kan betraktas som kvitto om redan betald.