SHA IQ development

SHA iq Development är en utbildning för helplanshockey som är unik i sitt slag och som bevisligen bidrar till en kontinuerlig och påtaglig utveckling bland de som tränar med oss.

Vår typiska spelare har oftast hockey som första sport, har så gott som 100% närvaro i sin förening samt ligger bland toppen i respektive föreningslag.

Denna spelare har betydligt mer istimmar i bagaget än vad gemene spelare har i samma ålder och tycker inte att hockey är en säsongssport.

När man tränar mycket så utvecklas man därefter.

Allt som oftast hamnar denna spelaren i en situation där nivån på föreningsträningen blir för låg och en större utmaning krävs för att kunna bibehålla och följa den utvecklingskurvan man har.

Denna utmaning kallar vi för SHA iq Development och syftar till att förbereda spelarna på helplansspel. Vi anser inte att man ska behöva vänta och stagnera i sin utveckling när man är redo för nästa steg redan idag.

När man tränar med oss så kommer spelaren snabbt inse att det inte längre är självklart att man är bäst. Dels för att helplanshockey är en helt annan sport än poolspel och dels för att man kommer spela med och möta andra duktiga spelare som inspirerar och motiverar till att jaga nästa nivå.

Målet med detta är att stimulera och utveckla hockeytörstande spelare så att de kan bibehålla och följa den utvecklingskurvan som de jobbar så hårt för. Träningsuppläggen kan jämföras med det som U13/U14 tränar på.

Detta är inte något som kan ersätta föreningsträningen men är ett bra komplement för den som har ambitionen att optimera sin utveckling. Att träna på det som man bör träna på i den egna åldern är essentiellt och bör under inga omständigheter rundas då de kunskaperna blir svåra att ta igen vid ett senare skede.

IF YOU ARE THE BEST IN THE ROOM, THEN YOU ARE IN THE WRONG ROOM.

Vår grundprincip är att alla ska kunna utmanas och stimuleras utifrån den nivån de befinner sig på, oavsett vilken nivå man har för stunden. Det viktiga för oss är att man har viljan till att bli bättre, inte att man är bäst idag.

Vi har grupper för alla nivåer och vi delar alltid in därefter.

Aktuella ålderskullar är U10 och uppåt och vi strävar efter ATT KUNNA OMSÄTTA DET VI TRÄNAR PÅ I MATCHSPEL!

TRÄNINGSMETODER OCH PEDAGOGIK

● Positionsspel – hur agerar jag som back/forward/center i olika situationer och när får jag bryta reglerna?
● Passningsspel och hitta öppna ytor i spelet.
● Zonspel – spelet utan puck samt med puck (anfallszon, mittzon, försvarszon)
● Uppspel – lösningar ur olika pressade situationer.
● Närkampsspel – hur stoppar jag motståndaren på ett korrekt sätt?