• begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig; 
  • begära att vi raderar dina uppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen; 
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen; 
  • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet) 
  • återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.